Back to Top
Logo van ENDO 2040

Privacybeleid Endo 2040

Versie 1.1

Laatst bijgewerkt op: 12/09/2023

Het kan gebeuren dat wij ons privacybeleid en cookiebeleid, uitbreiden of wijzigen. Daarom is het steeds goed om regelmatig deze pagina’s te bezoeken. Aan de hand van het versie nummer en datum bovenaan kan u zien of u up to date bent en of het al dan niet nodig is om alles terug na te lezen.


Wie zijn we

Ons website adres is: https://www.endo2040.be 

Dit is een website van Endo 2040

Monnikenhofstraat 101

2040 Antwerpen (Berendrecht)

Ondernemingsnummer: BE 0723.603.370

Tel:03/568.01.25
E-mail: info@endo2040.be

Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom we het verzamelen

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van uw vragen, opslaan, verzamelen en verwerken

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, rijksregisternummer, mutualiteitsnummer
 • Contactgegevens: adres, telefoonnummer, e-mail
 • Administratieve gegevens: geboortedatum, nationaliteit, geslacht, beroep, verwijzende tandarts
 • Medische informatie
 • Communicatieverkeer (zowel per e-mail als alle andere middelen van communicatie)
 • Enige andere gegevens die nodig zijn voor het leveren van onze diensten

Uw persoonsgegevens worden door Endo2040 verwerkt voor de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om u goede medische zorg te kunnen verlenen
 • Om u persoonlijk en andere belanghebbenden (verwijzende tandartsen) informatie te leveren en het beantwoorden van vragen
 • Om de overheid en partners in de verplichte ziekteverzekering te kunnen voorzien van gegevens zodat uw recht op zorg verzekerd is
 • Het bijhouden van een patiënten register
 • De boekhouding
 • Uw gegevens worden nooit voor marketing doeleinden gebruikt.

Cookies

Wij maken via de website gebruik van zo weinig mogelijk Cookies. Dat kan eventueel via de tools van Google of onze hosting provider zijn. Dit voor het opvolgen van website bezoeker-gegevens zoals bv: het aantal bezoekers per periode, geo locaties, uw IP-adres, welk besturingssysteem de mensen gebruiken, of de bezoeker een computer of mobiel apparaat gebruikte enz,… Deze gegevens helpen ons bij het onderhoud en het doorvoeren van verbeteringen van onze website.
Hoe Google gegevens gebruikt van sites of apps die onze services gebruiken lees je bij de Privacy en voorwaarden pagina van Google

Ook vindt je daar terug hoe je hun cookie(s) kan verwijderen.
Wanneer je een reactie achterlaat per e-mail, kun je aangeven of uw ingevulde gegevens al dan niet opgeslagen mogen worden.
Indien je een account hebt (je bent bv een lid van ons team) en je logt in op deze website, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en wordt weggegooid zodra je je browser sluit.
Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen. Ga voor meer info naar onze pagina Cookiebeleid.


Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze website kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld Google Maps, video’s, afbeeldingen, berichten. Ingesloten inhoud van andere websites of blogs, gedragen zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.
Deze websites kunnen eventueel data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Van welke derde partijen we data ontvangen
Wij beschikken over de mogelijkheid om onze website statistieken te bekijken. Deze gegevens gebruiken we uiteraard enkel om onze website te kunnen verbeteren waar nodig. Deze data verkrijgen we via o.a. onze hosting service.

Met wie we uw data delen

De persoonlijke data die wij van/over u ontvangen wordt enkel ter communicatie en voor uw gezondheidsdossier gebruikt, om u nu of in de toekomst verder te kunnen behandelen en om te kunnen antwoorden of om afspraken te maken.
De gegevens die wij verkrijgen geven wij niet zonder uw toestemming door aan derden. Tenzij dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden, eventuele behandelingen in samenwerking met collega’s of indien dit ons via wettelijke dwang opgevraagd wordt.

Waar we uw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.
E-mails die door mensen naar ons rechtstreeks mailadres gezonden worden komen in de webmail van onze hostingprovider terecht. Er worden zeer regelmatig back-ups genomen van de gegevens die wij verwerken.

Hoe lang we uw data bewaren

De gegevens die wij van/over u ontvangen (via e-mail correspondenties), worden enkel zolang als nodig is bewaard. Facturen en andere belangrijke documenten, die wij in ons bezit krijgen of aanmaken worden bewaard voor een termijn die van toepassing is volgens de Europese wetgeving.

Beveiliging van gegevens

Hoe we uw data beveiligen

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens Endo 2040 van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • Op onze systemen wordt een gebruikersnaam en wachtwoord vereist voor toegang.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen of recupereren bij fysieke of technische incidenten.
 • Onze computers zijn uiteraard beschermd met een anti-virus, anti-malware en anti-spyware programma zodat de kans op een data-lek kleiner is.

Uw rechten

 • U kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben, aanpassen of verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiliging-doeleinden en uw behandelingsdossier.
 • U heb het recht om ons te vragen de verwerking van uw gegevens te beperken.
 • Indien bepaalde gegevens / verwerkingen plaatsvinden aan de hand van een toestemming die u geeft, heeft u te allen tijde het recht die toestemming terug in te trekken. Een eventuele intrekking van zo’n toestemming kan gevolgen hebben op onze toekomstige dienstverlening aan u.
 • Om misbruik te voorkomen en controle te bewaren op de rechtvaardiging van de aanvragen kunnen wij u daarbij vragen om u te identificeren.
 • Indien u van mening bent dat wij ons niet houden aan de privacy wetgeving, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy commissie.