Back to Top
Logo van ENDO 2040

Verwijzen voor

Patiënten kunnen doorverwezen worden voor:

 • Endodontisch advies
  • bij onzekere diagnose of prognose
  • in het kader van gepland kroon- en brugwerk
 • Endodontische (her)behandelingen onder microscoop
 • Complexere behandelingen zoals
  • Sclerose
  • Verwijderen afgebroken instrumenten, stiften, …
  • Open apex
 • Vitale pulpatherapie
 • Behandeling en opvolging bij trauma
 • Apicale chirurgie
 • Avitale blekingen na een endodontische behandeling

Samenwerking

Hartelijk dank voor u interesse tot samenwerking met onze verwijspraktijk. Een goede samenwerking tussen tandarts, endodontoloog en patiënt steunt op een duidelijke communicatie. Daarom een aantal aandachtspunten om dit vlot te laten verlopen.

 • U informeert de patiënt over de reden van verwijzing naar onze praktijk en geeft het verwijsformulier mee.
 • U mailt ons een verzoek tot consultatie of behandeling. Hierin graag volgende zaken vermelden:
  • Patiëntengegevens (naam, voornaam, geboortedatum, …)
  • Probleem- / vraagstelling
  • Radiografische opname(s) van het betreffende element
 • De patiënt belt ons zelf op voor het inplannen van een afspraak. Het is belangrijk dat er door de patiënt initiatief wordt genomen, dit toont motivatie tot behandeling.
 • Onze secretaresse zal de patiënt een afspraak geven, indien we de nodige informatie van u hebben ontvangen. Dit betreft een consult of behandeling.
 • Na behandeling ontvangt u van ons een verslag.

Urgenties

We doen ons best om, bij dringende problemen, de patiënt sneller te helpen. Het is soms moeilijk om de hoogdringendheid van een probleem in te schatten en daarom vernemen we graag van u via e-mail of via telefoon indien het om een echte urgentie gaat. Een perforatie of trauma bijvoorbeeld wordt liefst zo snel mogelijk behandeld.

Verwijsformulier Endo 2040

Download het Endo 2040 verwijsformulier